مواضيع عشوائية

وضع الاختبار لغسالة توشيبا توب لود

وضع الاختبار لغسالة توشيبا توب لود


Test Mode
This video will show you how to enter Washing Machine into test mode and diagnose the fault codes

Error codes FOO, FDL, FDU, FH, FA, FP, F5, F6, F7, F8, F11, F12
تعليقات