وضع الاختبار لغسالة دايو


وضع الاختبار لغسالة دايو


وضع الاختبار لغسالة دايو


Test Mode

This video will show you how to enter Washing Machine into test mode and diagnose the fault codes

Error codes FOO, FDL, FDU, FH, FA, FP, F5, F6, F7, F8, F11, F12
تعليقاتحجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-