مواضيع عشوائية

Daewoo compressor for refrigerator

Daewoo compressor for refrigerator

 ضاغط للثلاجة دايو
JX58LHS5-K

HPL25YE-5-K

HPL30YE-5-K
 ,Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR ,FOR REFRIGERATOR ,1/5 Hp , 220/240 V , R134A

DM, WX, JX, GD, YE, NW

R134a 220-240V 50HzDaewoo compressor for refrigerator

 ضاغط للثلاجة دايوDaewoo compressor for refrigerator

 ضاغط للثلاجة دايوModel
Cooling Capacity
Efficiency
Motor Type
Cooling Type
NetWeight [kg]
OilQty. [cc]
Kcal/h
Watt
Btu/h
EFF
COP
EER
Kcal/Wh
W/W
Btu/Wh
DM10LHS5
30
35
119
0.65
0.76
2.59
RSIR
ST
3.6
100
DM15LHS5
41
48
164
0.77
0.9
3.07
RSIR
ST
3.6
100
DM20LHS5
48
56
191
0.86
1
3.41
RSIR
ST
3.6
100
DM24LHS5
56
65
222
0.9
1.05
3.58
RSIR
ST
3.7
100
DM30LHS5
64
75
256
0.82
0.95
3.24
RSIR
ST
3.9
100
WX24LHS5W-K
41
48
163
0.53
0.72
2.10
RSIR
ST
6.1
180
WX24LHS5T
41
48
163
0.64
0.73
2.54
RSIR
ST
5.9
180
WX24LHS5T-K
41
48
163
0.53
0.62
2.12
RSIR
ST
5.9
180
WX30LHS5T
60
70
238
0.71
0.77
2.83
RSIR
ST
5.9
180
WX30LHS5W-K
60
70
238
0.68
0.79
2.71
RSIR
ST
6.1
180
JX41LHP5-K
91
106
361
0.96
1.11
3.79
RSCR
ST/FC
7.9
230
JX41LHS5
91
106
361
0.90
1.05
3.58
RSIR
ST/FC
7.6
230
JX46LHS5
109
127
433
1.11
1.41
4.41
RSIR
ST/FC
8
230
JX51LHP5-K
125
145
496
1.01
1.17
4.00
RSCR
ST/FC
8
230
JX51LHS5
125
145
496
0.91
1.14
3.62
RSIR
ST/FC
8.2
230
JX51LHT5
125
145
496
1.03
1.2
4.10
RSIR
ST/FC
8.2
230
JX55LHP5-K
132
154
524
1.01
1.17
4.00
RSIR
ST/FC
8.2
230
JX55LHS5-K
132
154
524
0.96
1.12
3.82
RSIR
ST/FC
7.7
230
JX58LHK5
151
176
599
1.09
1.18
4.31
CSIR
ST/FC
8.2
230
JX58LHP5
151
176
599
1.27
1.37
5.04
RSCR
ST/FC
8.2
230
JX58LHP5-K
151
176
599
1.23
1.22
4.87
RSCR
ST/FC
7.4
230
JX58LHS5
151
176
599
1.03
1.18
4.08
RSIR
ST/FC
8.2
230
JX58LHS5-K
151
176
599
1.04
1.13
4.13
RSIR
ST/FC
7.4
230
JX58LHS5A
151
176
599
1.01
1.09
3.99
RSIR
ST/FC
7.4
230
GD53LHP5
138
160
548
1.50
1.75
5.97
RSCR
ST
8.4
150
GD53LHP5-K
138
160
548
1.44
1.68
5.73
RSCR
ST
8.4
150
GD53LHP5-L
138
160
548
1.42
1.65
5.63
RSCR
ST
8.4
150
GD57LHP5
149
173
591
1.50
1.75
5.97
RSCR
ST
8.9
150
GD57LHP5-K
149
173
591
1.44
1.68
5.73
RSCR
ST
8.4
150
GD57LHP5-L
149
173
591
1.42
1.65
5.63
RSCR
ST
8.4
150
GD63LHP5
167
194
663
1.50
1.75
5.97
RSCR
ST
8.9
150
GD63LHP5-K
167
194
663
1.44
1.68
5.73
RSCR
ST
8.4
150
GD63LHP5-L
167
194
663
1.42
1.65
5.63
RSCR
ST
8.4
150
GD69LHP5
179
208
710
1.50
1.75
5.97
RSCR
ST
8.9
150
GD69LHP5-K
179
208
710
1.44
1.68
5.73
RSCR
ST
8.4
150
GD69LHP5-L
179
208
710
1.42
1.65
5.63
RSCR
ST
8.4
150
HPL21YE-5-K
155
180
615
1.00
1.16
3.97
RSCR
ST/OC/FC
9
290
HPL21YE-5-L
155
180
615
1.04
1.2
4.11
RSCR
ST/OC/FC
8.9
290
HSL21YE-5
155
180
615
1.04
1.21
4.13
RSIR
ST/OC/FC
9
290
HPL23YE-5
171
199
635
1.1
1.27
4.35
RSCR
ST/OC/FC
9.5
290
HPL23YE-5-K
171
199
679
1.14
1.19
4.52
RSCR
ST/OC/FC
9
290
HSL23YE-5
171
199
679
1.06
1.16
4.21
RSIR
ST/OC/FC
9.3
290
HGH23YE-5
581
676
2306
1.94
2.25
7.69
CSIR
OC/FC
9.3
290
HKL25YE-5
180
209
714
0.97
1.19
3.84
CSIR
ST/OC/FC
9.5
290
HPL25YE-5-K
180
209
714
1.22
1.29
4.86
RSCR
ST/OC/FC
9
290
HPL25YE-5-L
180
209
714
1.07
1.31
4.23
RSCR
ST/OC/FC
9
290
HGH25YE-5
631
734
2504
1.88
2.19
7.47
CSIR
OC/FC
9.5
290
HKL27YE-5
210
244
833
1.01
1.17
4.27
CSIR
ST/OC/FC
9.5
290
HPL27YE-5
210
244
833
1.01
1.31
4.63
RSCR
ST/OC/FC
9.5
290
HPL27YE-5-K
210
244
833
1.01
1.2
4.90
RSCR
ST/OC/FC
9
290
HSL27YE-5
210
244
833
1.01
1.2
4.32
RSIR
ST/OC/FC
9.5
290
HSL27YE-5A
210
244
833
1.01
1.22
4.32
RSIR
ST/OC/FC
9.5
290
HKH27YE-5
732
851
2817
1.92
2.23
7.61
CSIR
OC/FC
9.5
290
HSH27YE-5
732
851
2817
1.88
2.19
7.47
RSIR
OC/FC
9.5
290
HKL30YE-5
230
267
913
1.01
1.1
3.61
CSIR
ST/OC/FC
9.5
290
HPL30YE-5-K
230
267
913
1.01
1.28
4.75
RSCR
ST/OC/FC
9
290
HSL30YE-5
230
267
913
1.01
1.05
3.61
RSIR
ST/OC/FC
9.5
290
HSH30YE-5
780
907
3095
1.01
2.13
6.57
RSIR
OC/FC
9.5
290
HKL30YE-5
230
267
913
1.01
1.1
3.61
CSIR
ST/OC/FC
9.5
290
HPL30YE-5-K
230
267
913
1.01
1.28
4.41
RSCR
ST/OC/FC
9
290
HSL30YE-5
230
267
913
1.01
1.05
3.61
RSIR
ST/OC/FC
9.5
290
NW52LHP5-L
139
162
552
1.01
1.6
5.63
RSCR
ST/FC
8.7
230
NW60LHP5-L
147
171
583
1.01
1.54
5.40
RSCR
FC
9.6
230
NW70LHP5-L
171
199
679
1.01
1.6
5.32
RSCR
FC
9.6
230
NW80LHP5
206
240
794
1.39
1.62
5.51
RSCR
FC
9.6
230
NW80LHP5-L
206
240
817
1.01
1.56
5.49
RSCR
FC
9.6
230
NW90LHP5
231
269
889
1.44
1.67
5.7
RSCR
FC
9.6
230
NW90LHP5-L
231
269
917
1.01
1.59
5.56
RSCR
FC
9.6
230
NW99LHP5
254
295
1008
1.01
1.59
5.54
RSCR
FC
9.6
230
تعليقات